Skip to main content

Doelstellingen op termijn

a) Bewakingscellen:

 • Oprichting cel  ” Bijzondere Veldwachters “

 • Bewakingseenheden per werkgroep of fusiegemeente:

 • Lijst beëdigde en andere boswachters + identiteit, cel gecoördineerd onder de leiding van een Beëdigd Bijzondere Veldwachter, vergoeding eventueel mogelijk bij middel van subsidies uit Minafonds en kas W.B.E.

b) Cel bestrijding schadelijk wild:

 • coördinatie bestrijding schadelijk wild o.a. wild konijn, Vos, houtduif, ekster  zwarte, kraai, bruine rat, wetgeving plaatsen kraaievallen onderzoeken en  toepassen. Wettelijke middelen aansnijden om verwilderde katten en loslopende honden aan banden te leggen. De nadruk op ”Bestrijding” dient meer geaccentueerd.

 • Het verdelgen van de houtduif schijnt in sommige jachtrevieren problemen te stellen bij gebrek aan beschikbare kandidaten om tot verdelging over tekunnen gaan, de WBE kan deze aanvraag eventueel opvangen en de nodige jagers proberen te bereiken.

 

c) Cel Diergeneeskunde:

 • Lijst geïnteresseerde veeartsen + identiteit
 • Voorkoming en behandeling van wildziekten, diagnose en labo-onderzoek, medische begeleiding van jachthonden.

 

d) Juridische Dienst:

 •   lijst juristen + identiteit.
 •   ter ondersteuning van de problematiek van de W.B.E.
 •   eventuele rechtsbijstand ( verzekering van de W.B.E. )
 •   begeleiding Advies en Coördinatiecomité.
 •   advies in zake interpretatie van de jachtwetgeving.
 •   begeleiding cel Bijzondere Veldwachters.

e) Verwerving onroerende goederen:

 • aankopen via lidgelden, steun Minafonds en sponsoring, na goedkeuring Raad van Beheer.

 

f) Studiedienst promotie van de Jacht:

Objectieve benadering van het weidelijk jachtgebeuren, begeleiding via de media en info-kanalen, zoals schoolpakket en lesgevers, tot vorming en opleiding van de jeugd met correcte en jachtvriendelijke benadering.

Onderzoek, zin en onzin i.v.m. poluerende invloed van het jachtgebeuren en verloedering van ons leefmilieu, vb. overal en altijd oprapen van onze lege hulzen, voor de veiligheid van jager en recreant het dragen van zichtbare fluokledij.   

Deelname per fusiegemeente van de respectievelijke jachtgroepen in de gemeentelijke Milieuraden en inspraak bij het opmaken van de G.N.O.P.’s  (Gemeentelijke Natuur Ontwikkelings Plans). De wbeva is vertegenwoordigd in de milieuraad van de stad/gemeente : Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen-Zottegem-Brakel-Zwalm & Maarkedal.

 

g) Feestcomité:

Activiteiten:

 • Eetmaal
 • St.Hubertusviering
 • Jaarlijks bal
 • Organisatie Regio-avonden in ONZE VLAAMSE ARDENNEN.

Zin om zelf op jacht te gaan?

Zorg voor een geldig jachtverlof en dien je vraag bij ons in. Er wordt dan bekeken of een deelname binnen de wbeva voor jou mogelijk is.

Volg ons op Facebook