Skip to main content

Lidmaatschap

 A) Lidgelden :

 •  jagende leden – € 15 jaarlijks lidgeld vóór 1 JULI van elk jaar.( afgeschaft sedert 1998)
 • Volgens oppervlakte van de erkende aangesloten jachtgroep ( € 0,15 / Ha )
 • niet jagende leden : lidgeld vrijblijvend (steun)
 • toetreding nieuwe jachtgroepen tot de WBE zijn gehouden, een eenmalige toetredingsvergoeding te betalen, naast de andere jaarlijkse verplichtingen van ieder lid. Op 23.3.95 werd de eenmalige toetredingspremie voor de nieuwe leden vanaf 1 juli 95, bepaald op € 50 per jagend lid van de jachtgroep, de kosten voor de wijziging van de statuten kunnen hun eveneens worden aangerekend. De toetredingspremie vanaf de volgende jaren is bepaald in die zin, dat vanaf 1 juli 95 per jaar en per jagend lid € 50 wordt aangerekend.
EENMALIGE TOETREDINGSPREMIE vanaf jachtseizoen 2002-2003 :

Toestand aansluiting 1 juli 2002 :

 • De regelgeving zoals bepaald in het HR (2000 Bfr /jaar en per jager vanaf 1 juli 1995) blijft integraal van toepassing. Vanaf 1.7.2002 = 49,58 € / jaar & per jager van de nieuwe jachtgroep. Indexaanpassing is mogelijk vanaf 1 juli 2003.
 • Bij overname van een aangesloten en mede-erkend jachtgebied gelegen binnen de grenzen van het op dit ogenlik erkend deel van de WBE, door een bestaand of nieuw lid van de AV van de vereniging, wordt de eenmalig premie bepaald op 125 € (kosten nieuwe plannen tot aanpassing erkenning, kosten B.S, omslag- en portkosten) Werkuren tot aanpassing dossier kunnen bijkomend worden bepaald à rato van de omvang van het dossier.
 • Bij aanvraag tot aansluiting van een nieuw jachtgebied gelegen buiten de perimeter (of zelfs binnen de perimeter) doch niet mede-erkend deel van de erkende WBE, op datum van aanvraag tot aansluiting :

 a. Aanvraag door een reeds aangesloten lid van de AV van de WBE : Kosten volgens HR gedeeld door 2 ( bijwijze van vrijstelling voor de reeds geleverde solidariteitsbijdragen) na voorafgaand gunstig advies van het DB.

Bijkomende voorwaarde :

Aanvullend document af te leveren waarbij de vorige jachtrechthouder(s) afstand doet(n) van zijn (hun) jachtrechten ten voordele van de nieuwe jachtrechthouder(s) en deze laatste(n) dit op eer bevestigen. Kopij van het (de) jachtplan(nen), bestemd voor de WBEVA, moet(en) dan ook op naam van bedoeld lid zijn ingediend op het Arrondissementscommissariaat.

b. Aanvraag door een nieuw lid, kosten volgens regelgeving HR ( zie Pt 1 hiervoor)

Bovenstaande bepalingen zijn gebaseerd op het feit dat de rechten en de plichten van de bestaande leden moeten worden gewaardeerd en gerespecteerd in het kader van een objectief en rechtvaardig beleid van de VZW.

Deze beslissing werd in consensus met het Dagelijks Bestuur in zitting van 16.2.2002, aangenomen en bekrachtigd door de Afgevaardigd Bestuurder, zoals voorzien in de statuten.

B) Lidkaart :

 • jaarlijks vóór 1 juli (afgeschaft in 2004).

C) Public Relations & Sponsoring:

 • Website W.B.E. met sponsoring.
 • gewone sponsoring.
 • andere bronnen
 • gemeentelijke toelage als vereniging.

Volg ons op Facebook