Skip to main content

Aan de leden van de Raad van Bestuur

Jachtrechthouders en/of vertegenwoordigers van de jachtgroepen.


Beste jachtrechthouder,

Het jachtseizoen voor wat betreft de afschotcijfers 2016 eindigt op 31 december 2016 .

Het is dus mogelijk vanaf heden de afschotcijfers reeds in te dienen via de site HVV ! Wacht dus niet tot de laatste laatste dag !!

Stilaan, met als einddatum 15 februari dienen deze afschotcijfers ingediend op de site HVV via uw lidmaatschap HVV.

Tracht dus te vermijden dat, zoals door de AV besloten, uw jaarlijkse Ha-bijdrage wordt verhoogd met de voorziene boetes, ingeval van laattijdige indiening.

In uw  belang is het dus aangeraden aan uw jaarlijkse plichten tijdig te voldoen.

Wij herinneren U hierbij aan de beslissing van de ALGEMENE VERGADERING van 23 maart 2007, waarbij in consensus het volgende werd goedgekeurd :

“Indien de formulieren (voorjaarstellingen, afschotcijfers, betaling HA-bijdrage) niet   tijdig worden ingestuurd of uitgevoerd, zal een boete van

15 euro per maand  + 1 euro per dag te laat ingezonden of uitgevoerd, onmiddellijk worden   toegepast.”

Graag een seintje wanneer dit is ingegeven op de site HVV !

Namens de wbeva,

Van Liefde Roland

LIDMAATSCHAP HVV

Geachte,

Om toegang te kunnen krijgen tot het intranet van HVV, en op die manier uw adminiatratie van uw jachtrevier digitaal bij te houden, is het noodzakelijk dat u lid bent van HVV.

Om lid te worden (en te blijven) van HVV dient u het bedrag van 60€ te storten op het rekeningnummer: BE43 7100 0060 4001. Vanaf het ontvangen van deze betaling zal u opnieuw voor 1 jaar lid zijn en kan u opnieuw rekenen op volgende belangrijke diensten:

  • 10 nummers van De Vlaamse Jager, waarin u ingelicht wordt over al wat de jagerij aanbelangt
  • Een antwoord op al uw vragen betreffende jacht. u kan hiervoor per mail of telefoon uw vraag laten geworden
  • Toegang tot het intranet, waar u zelf op zoek kan gaan naar belangrijke info, evenals het digitale beheer uitvoeren van uw jachtrevier
  • Een ondersteuning van de jagerij. Met uw bijdrage is het mogelijk het nodige lobbywerk uit te voeren om bijvoorbeeld de sneeuwregel aan te passen.

Uiteraard kan u ook opteren om HVV een bijkomende bijdrage te bezorgen door Beschermend lid te worden. Al het voorgaande is tevens geldig doch jaarlijks zal  u verwend worden met een bijkomend cadeau, als dank voor uw ondersteuning. De bijdrage als beschermend lid bedraagt: 100€

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: