Skip to main content

Bijzonder bejaging

Beste leden,

Via deze weg wensen wij jullie te informeren dat de aanvragen voor bijzondere bejaging gebeurden op WBE-niveau en dit voor volgende diersoorten :

  1. Houtduif
  2. Canadese gans
  3. Damhert
  4. Wild zwijn

Individuele meldingen dienen dus niet meer te gebeuren.

!! Er dient wel steeds minstens 1 preventieve maatregel toegepast te worden (code goede praktijk!) alvorens tot bijzondere bejaging over te gaan !! (zie formulieren die u dient bij te hebben en via mail kan aanvragen bij het Dagelijks Bestuur op wbe.vlaamseardennen@gmail.com)

Labels voor afschot damhert en everzwijn kunnen bij Roland of Quentin afgehaald worden.

Namens DB WBEVA
Joris

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: