Skip to main content

Beste jachtrechthouder,

Ingevolge de wettelijke verplichtingen ons opgelegd door het ANB, teneinde de erkenning van onze WBEVA niet in het gedrang te brengen, wil ik er jullie op wijzen dat de einddatum
tot het indienen van de VOORJAARSTELLINGEN 2017 stilaan in zicht komt.

 De uiterste datum is vastgelegd op 15 SEPTEMBER 2017 !
Het indienen van de voorjaarstellingen gebeurt via de website HVV (zie hieronder) en kan zeer uitzonderlijk nog via mijn e-mailadres of fax, enkel nog voor leden en/of medejagers die niet over een PC beschikken.
Tracht dus te vermijden dat zoals door de AV besloten, uw jaarlijkse Ha-bijdrage  wordt verhoogd met de voorziene boetes, ingeval van laattijdige indiening.
In uw belang is het dus aangeraden aan uw jaarlijkse plichten te voldoen.

Wij herinneren U hierbij aan de beslissing van de ALGEMENE VERGADERING van 23 maart 2007, waarbij in consensus het volgende werd goedgekeurd :

“Indien de formulieren (voorjaarstellingen, afschotcijfers, betaling HA-bijdrage) niet tijdig worden ingestuurd of uitgevoerd, zal een boete van 15 euro per maand + 1 euro per dag te laat ingezonden of uitgevoerd, onmiddellijk worden toegepast.”

BIJZONDERE BEPALINGEN 2014-2015 :

 Het DB heeft in naam van de RvB, in zitting van 7 juli 2014,  beslist op straffe van sancties, om in het jachtseizoen 2017-2018 ZEKER GEEN FAZANTHENNEN te  laten schieten op MINDER dan 100 meter van de jachtgrenzen. Algemeen kan worden aanbevolen, gezien de predatie en allerlei ongunstig factoren, of het nog verantwoord is, om op vandaag sowieso, nog fazanthennen te schieten?!

 Bijkomend wordt verwezen naar de nieuwe jachtbesluiten, waarbij de erkenning van de WBEVA kan worden ingetrokken indien bepaalde jachtgroepen lid van de wbe, inbreuken zouden plegen tegen deze jachtbesluiten.

Met inbreuken allerlei, wordt toch in het bijzonder verwezen naar het illegaal uitzetten van wild in het algemeen !

Deze jachtgroepen of leden van de AV van de wbeva,  kunnen na objectieve vaststellingen en onderzoek, als lid van de Erkende WBEVA, worden uitgesloten !

Namens de wbeva,

Roland Van Liefde
Bovenstraat 7 9667 Horebeke-België
Tel 055/455092-Fax 055/456874-GSM 0468105271
roland.vanliefde@telenet.be
Afgevaardigd Bestuurder WBEVA

Lid Minaraad-PWC Jachtbeleid

LIDMAATSCHAP     HVV 

Geachte, 

Om toegang te kunnen krijgen tot het intranet van HVV, en op die manier uw administratie van uw jachtrevier digitaal bij te houden, is het noodzakelijk dat u lid bent van HVV. In de mail die Dhr. Van Liefde u stuurde werd u aangespoord dit lidmaatschap tijdig te betalen om geen onderbrekingen in uw toegang te bekomen.     

Om lid te worden (en te blijven) van HVV dient u het bedrag van 60€ te storten op het rekeningnummer: BE43 7100 0060 4001. Vanaf het ontvangen van deze betaling zal u opnieuw voor 1 jaar lid zijn en kan u opnieuw rekenen op volgende belangrijke diensten:   

* 10 nummers van De Vlaamse Jager, waarin u ingelicht wordt over al wat de jagerij aanbelangt
* Een antwoord op al uw vragen betreffende jacht. U kan hiervoor per mail of telefoon uw vraag laten geworden
* Toegang tot het intranet, waar u zelf op zoek kan gaan naar belangrijke info, evenals het digitale beheer uitvoeren van uw jachtrevier
* Een ondersteuning van de jagerij. Met uw bijdrage is het mogelijk het nodige lobbywerk uit te voeren om bijvoorbeeld de sneeuwregel aan te passen.
* …

      Uiteraard kan u ook opteren om HVV een bijkomende bijdrage te bezorgen door Beschermend lid te worden. Al het voorgaande is tevens geldig doch jaarlijks zal u verwend worden met een bijkomend cadeau, als dank voor uw ondersteuning. De bijdrage als beschermend lid bedraagt: 100€ 

   Indien u bij dit alles nog bijkomende vragen heeft kan u mij steeds contacteren.   

Met vriendelijke groeten,

   Gert Michiels
Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum
Tel : 02/242 00 45
Fax : 02/248 25 95
www.hvv.be   

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: