Skip to main content
Nieuws

Jacht op Patrijs : Toegestaan in WBEVA

Auteur: 10 september 2021Geen reacties

Beste jagers van de WBEVA
Onderstaand vindt u het bericht terug van ANB waarin bevestigd wordt dat op het grondgebied van de WBEVA de jacht op patrijs toegestaan wordt.


BERICHT ANB
De jacht op patrijs is geopend van 15 september tot en met 14 november. Ingevolge het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 is de jacht op patrijs enkel nog geopend voor erkende WBE’s die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De voorwaarden bepalen dat de jacht op patrijs alleen is toegelaten in die erkende WBE’s waarvan de opeenvolgende wildrapporten uitwijzen dat er binnen de perimeter van de jachtterreinen van de WBE gedurende de drie jaar voorafgaand aan dit jachtseizoen een gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte en waarvan uit het faunabeheerplan blijkt dat een patrijsvriendelijk beheer wordt gevoerd.

Bij nazicht van uw dossier heeft het Agentschap voor Natuur en Bos vastgesteld dat uw WBE aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Vanuit de Vlaamse overheid willen wij u danken voor de inspanning die uw WBE geleverd heeft bij de voorjaarstelling van de patrijzen volgens het nieuwe gestandaardiseerde telprotocol. Op die manier kon, ter bevestiging van de gegevens uit de wildrapporten, vastgesteld worden dat de toestand van de patrijzenpopulatie in uw WBE gunstig was. Daarom melden wij u dat voor uw WBE de jacht op patrijs van 15 september tot en met 14 november 2021 wordt toegestaan.

Op Vlaamse schaal doet de patrijs het echter al decennia niet goed. Het gaat zelfs zo slecht met de soort dat de patrijs op de Vlaamse Rode Lijst van broedvogels is terechtgekomen in de categorie “kwetsbaar”.

Daarom vraagt minister Demir aan de WBE’s waarin de jacht op patrijs is toegestaan, om zorgvuldig het afschot te bepalen (en eventueel te beperken) in functie van een duurzaam bejaagbare patrijzenpopulatie in de toekomst. Wij dringen er ook op aan om de biotoopinspanningen voor patrijzen vol te houden.

Voor meer info verwijs ik naar jacht.oost.anb@vlaanderen.be en jacht.west.anb@vlaanderen.be.


Namens RVB

Reageer op dit bericht: