Skip to main content

Bericht aan de bevolking : JACHTPLANNEN

De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen, dateren van een eeuwigheid gelegen en worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties. De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente HOREBEKE ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen – HVV, om alle niet jachtrelevante percelen , zoals woningen langs grote verkeersassen, verkavelingen, dorpspleinen en schooltjes, recreatieoorden enz… waar toch sowieso niet kan worden op gejaagd desondanks ze zijn ingekleurd in het jachtgebied, ambtshalve uit te kleuren uit de zogenaamde jachtplannen. Om deze geregulariseerde  toestand aldus te kunnen nazien, dient men nog even geduld te hebben om de aangepast plannen te kunnen raadplegen. Deze geregulariseerde jachtplannen zullen ingediend worden vóór 1 april 2018 en zodoende kan het ANB de aangepaste jachtplannen aan de bevolking meedelen.

Algemeen dient gesteld dat een eigendom die al dan niet is ingekleurd, slechts bejaagbaar is  onder twee uitsluitende voorwaarden :

1. de jager moet beschikken over een uitdrukkelijke   toestemming van de eigenaar van de grond, of

2. hij beschikt over de schriftelijke toestemming tot jacht op bedoelde percelen.

In alle andere gevallen kan niet worden gejaagd op bedoelde eigendommen.

Wat betreft de uitkleuring van de eigendommen van de gemeente of stad, dient hier toch wel enig voorbehoud gemaakt en te worden nagedacht of dit wel altijd de juist oplossing is. Bij de hetze tot uitkleuring van percelen wordt niet altijd de waarheid verteld. Het is namelijk zo dat wanneer een perceel grond ingekleurd staat op het jachtplan, de jager ook verantwoordelijk is voor de eventuele wildschade die uit deze percelen ontstaat. De jager is dus verantwoordelijk voor de wildschade door het beheer van zijn jachtveld als goede huisvader. Indien wij deze gronden laten uitkleuren zijn wij zelf verantwoordelijk, inderdaad de konijnschade zit momenteel door op een laag niveau, doch kan morgen opnieuw opwakkeren, schade aan landbouwgewassen door houtduiven, schade aan neerhofdieren door vossen en tot slot toch niet te verwaarlozen mogelijke schade door wilde zwijnen aan landbouw en private eigendommen (ook gemeentelijke sportaccommodaties). Tevens kan ook niet worden ontkent dat de jager tussenkomt bij schade aan fruitteelt door kraai-kauw-ekster enz… ook beschadiging aan woningen door voornoemde soorten kan door de jager, door op te treden in de omgeving, worden gereduceerd .In Limburg wordt reeds gevraagd door private eigenaars om hun eigendommen te willen inkleuren om aldus de schade-eisen te vermijden. Zolang een perceel is ingekleurd is het dus mogelijk voor de jager alle daden van beheer te stellen op deze eigendom, mits toestemming van de eigenaar. Bij uitgekleurde percelen is het dus uitsluitend de eigenaar zelf die verantwoordelijk kan worden gesteld zelfs met correctionele verantwoordelijkheid.

De vraag is dus kan de gemeentelijke overheid zich permitteren om alle schade en bijhorende problematiek, die zou kunnen voorkomen door het laten uitkleuren van hun eigendommen, verhalen op de bevolking ?

De gemeente zal dus in de volgende editie van het gemeenteblad en op de website de bevolking te informeren en te sensibiliseren over het bestaan van de kaarten der jachtgebieden en de mogelijkheden dat elkeen kan eisen zijn eigendom als achtgebied te kunnen laten uitkleuren via de Arrondissementscommissaris.

Uiteraard is het onze plicht de eigenaar dan ook  te wijzen op de feiten die zich kunnen voordoen bij eventuele wildschade afkomstig van hun uitgekleurde eigendommen, zoals uitgelegd hiervoor, zodat betrokken met kennis van zaken de nodige beslissingen kunnen nemen.

Roland Van Liefde
Bovenstraat 7 9667 Horebeke-België
Tel 055/455092 – GSM 0468105271
roland.vanliefde@telenet.be
Afgevaardigd Bestuurder- CEO WBEVA

Lid Minaraad-PWC Jachtbeleid-Hoge Jachtraad

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: