Skip to main content

Melding exacte locatie trechterval/larsenkooi binnen de WBE Vlaamse Ardennen niet van toepassing voor de leden !

Beste leden,

Daar er verwarring heerst onder onze leden aangaande het melden van de locatie van de trechterval/larsenkooi, geven we jullie onderstaande mee.

De larsenkooien/trechtervallen mogen slechts gebruikt worden van 16 februari t.e.m. 15 oktober, zonder onderscheid van bos of veld.

Jaarlijks wordt door een verantwoordelijke van de WBEVA de melding tot bestrijding gedaan bij het ANB,  en dit voor alle jachtgroepen aangesloten bij de WBEVA.
Het meldingsformulier, terug te vinden op de website van het ANB,  bevestigt eveneens dat wij als erkende WBE met een goedgekeurd jachtplan geen locatie-melding van bedoelde vallen meer moeten doen.

Meer info : Wijzigingen Soortenbesluit aangaande Kraaiachtigen

Namens het DB WBEVA

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: