Skip to main content

Najaarstelling patrijs 2020 – HVV

Beste leden van WBEVA,

Onderstaand een warme oproep om gevolg te geven aan najaarstelling patrijs 2020. Per mail zal u het Excel-bestand ontvangen dat u kan invullen en bezorgen op volgende emailadres : ‘wbe.vlaamseardennen@gmail.com’.
Alvast bedankt om dit ter harte te nemen !

Weidelijke groet

Dagelijks bestuur WBEVA

Beste jagers,

Ook dit jaar doet HVV een warme oproep aan minstens de jagers van alle WBE’s die patrijs willen blijven bejagen om de najaarsstand van patrijs te tellen. Het is van belang voor het behoud van patrijs en patrijzenjacht dat we kwaliteitsvolle en betrouwbare telgegevens verzamelen.

Waarom de najaarsstand tellen?
Omdat dit de enige manier is om je afschot te bepalen
Omdat je op basis van die kennis efficiënt en zonder veel verstoring met goed resultaat patrijs kan jagen
Omdat feiten en cijfers de enige weg zijn om het gesprek met de overheid te voeren voor het behoud van de jacht op de patrijs

Hoe de najaarsstand tellen?
De tellingen worden standaard uitgevoerd in de periode 15/08 tem 14/09. HVV maakte samen met enkele patrijzenexperts een document op met tips om de najaarsstand zo goed mogelijk in beeld te brengen (zie PDF in bijlage) . Lees dit document zeker voor je start met de tellingen. Verloop najaarstelling
Ook in de toekomst blijven we inzetten op open tellingen. Dat is nodig om te laten zien dat jagers op een serieuze en onderbouwde manier aan faunabeheer doen. De huidige ontwikkelingen op het vlak van COVID-19 en de wettelijke regels voor de inperking van dit virus zorgen ervoor dat het uitnodigen van externe personen bij de tellingen dit jaar helaas niet mogelijk zal zijn.

Wat met de telcijfers?
Stuur de resultaten van je telling voor 15 november 2020 door aan je WBE via het gestandaardiseerd en volledig ingevuld invulformulier in bijlage. Doe dit digitaal in excel. De WBE spaart er veel tijd mee.
De WBE stuurt aan HVV een overzicht van de samengevatte cijfers per deelnemend jachtrevier.

Alvast bedankt voor jullie enthousiaste deelname aan dit initiatief!

Met vriendelijke groeten,
Kenniscentrum-team

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: