Skip to main content
Geen categorie

OPROEP ! Inzamelen achterteen van elke geschoten patrijs.

Auteur: 21 oktober 2020Geen reacties

Beste Jagers,
Beste Leden,

Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft aan het INBO de opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar de genetische structuur van de patrijs in Vlaanderen. Zij wil nog dit jaar een genetische databank opstarten. Het project heeft een drieledige doelstelling:

  1. Achterhalen in welke mate het mogelijk is om via genetische methoden illegale uitzettingen in de toekomst op te sporen;
  2. De genetische gezondheid van populaties na te gaan om vervolgens te evalueren of translocaties en bijplaatsingen kunnen bijdragen aan een betere toestand van patrijs in Vlaanderen;
  3. Uitwerken van een monitoringsmethode die de genetische screening van patrijs routinematig toelaat.

In dat kader vragen INBO en de minister om van elke patrijs die nog in Vlaanderen gestrekt wordt tijdens dit jachtseizoen een achterteen tot aan de voetzool af te snijden en in te zamelen. Indien patrijzen die eerder dit jachtseizoen werden geschoten nog beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de koeling, is de vraag om ook daarvan een achterteen in te zamelen.

Meer info kan u in deze bijlage terugvinden.
OproepInzamelenAchterteen Patrijs

Mogen wij jullie vragen om hier maximaal gevolg aan te geven !

Rond 20 november 2020 zal er een rondvraag gebeuren en zal concreet afgesproken worden hoe de achtertenen kunnen overgemaakt worden aan het INBO.

BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING.

Namens het dagelijks bestuur.

Reageer op dit bericht: