Skip to main content

Beste Jagers, Leden van WBEVA,

In deze hectische periode waarin de noodzakelijke wettelijke verplichten van de vzw tov van de Overheid, uit te voeren vóór 1 april, wij als DB handen te kort komen, zouden wij tot even vergeten dat ook het terreinwerk een noodzaak is om onze wildstand te vrijwaren door een doorgedreven predatiecontrole strikt uit te voeren. Daarom verwijzen wij graag naar de oproep van een van onze jachtrechthouders, nl Stefaan Coorevits waarbij hij oproept om te bestrijding van de rechtbekken niet uit het oog te verliezen.

Inderdaad is het mogelijk, tevens aangevuld door de mogelijkheden van het soortenbesluit, reeds belangrijke initiatieven te nemen, ter controle van Kraai en ekster.

Mede in het patrijzenproject hebben wij besloten daaraan mee te werken onder de coördinatie van het Kenniscentrum HVV.

Het voorstel houdt in met een regelmaat van de eerste en de derde zondag van de maanden maart-april-mei-juni, vanaf zonsopgang tot rond 9u30, dat iedere jachtgroep zijn jagers warm maakt om kraaien en eksters te schieten.

Afspraken tussen de aanpalende jachtgroepen kunnen dit proces enkel maar beter doen slagen. De vooropgestelde maatregelen in voornoemde maanden zijn echter niet beperkend en kunnen ook verder het ganse jaar worden toegepast.

De vooropgestelde maanden maart-april-mei-juni, zijn bij voorkeur levensbelangrijk voor de kweek van ons jong wild gezien in deze periode de standpopulatie van de rechtbekken drastisch naar beneden kan worden gehaald !

Gelieve massaal gevolg te geven aan dit noodzakelijk initiatief, ons wild en ook de landbouwer zal ons dankbaar zijn !

Weidelijke groet

Dagelijks Bestuur WBEVA

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: