Skip to main content

Trichine-onderzoek everzwijn praktisch haalbaar !

Beste leden WBEVA,
Beste Jagers,

Trichine of Trichinella is een microscopisch kleine parasitaire worm. Deze kan voorkomen bij verschillende zoogdieren (onder andere everzwijn, vos, varken en paard). De volwassen wormen leven in de wand van de dunne darm van de gastheer. De larven doorboren de darmwand, kapselen zich in in het spierweefsel en kunnen daar jaren overleven.

Mensen kunnen besmet worden door het eten van rauw, onvoldoende verhit of onvoldoende ingevroren vlees dat ingekapselde trichinelarven bevat. Symptomen bij een besmetting zijn onder meer misselijkheid, buikkrampen, spierpijn, … De klachten kunnen weken tot maanden aanhouden. Soms zijn de symptomen mild of zelfs niet of nauwelijks merkbaar, maar ze kunnen ook zeer ernstig zijn. De ziekte kan zelfs dodelijk zijn, meestal als gevolg van hartfalen.

In Vlaanderen moeten everzwijnen worden getest op trichine vooraleer je ze kan aanbieden of verkopen aan derden (de eindverbruiker). Lever je het wild aan een erkende wildverwerkingseenheid, dan moet deze wildverwerkingseenheid het onderzoek laten uitvoeren.  Wil je het everzwijnenvlees zelf consumeren, dan is een trichinetest niet verplicht. Maar uiteraard is het ten zeerste aangeraden om deze test wél uit te voeren, in het belang van de eigen gezondheid en die van je huisgenoten. In 2018 werd er effectief een geval van trichine vastgesteld bij een in België geschoten everzwijn.

Jammer genoeg was een trichinetest tot voor kort niet echt praktisch haalbaar. De meeste labo’s hadden geen interesse om de test uit te voeren. En wie wél een labo vond om een trichine-onderzoek uit te voeren betaalde hiervoor een vaak aanzienlijke prijs. Pioniers uit de Limburgse Jagersvereniging en de Antwerpse Jagersvereniging gingen op zoek naar oplossingen. HVV zette mee de schouders onder dit project, om een oplossing naar Vlaams niveau te tillen.  We vonden twee labo’s bereid om aan schappelijke prijs trichine-onderzoek uit te voeren. Trichine-onderzoek wordt daarmee niet alleen een must, maar ook effectief praktisch haalbaar.

In bijlage vinden jullie informatie over trichine, over hoe een correct trichinestaal te nemen en over hoe en aan welke prijs je dit kan laten onderzoeken.

Trichine-onderzoek praktisch haalbaar

Weidelijke groet

Dagelijks Bestuur WBEVA

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: