Skip to main content

Vlaams patrijzenproject

Beste patrijzenverantwoordelijken,
Beste WBE-verantwoordelijken,
Beste Jagers,

Het zijn moeilijke tijden. COVID-19 blijft het ritme bepalen, hopelijk zijn jullie allen en jullie dierbaren gezond en wel. Het Coronavirus heeft implicaties en één daarvan is de gevolgen voor het beheer van ons jachtveld. Het voorjaar en de vroege zomer zijn de meest cruciale periode voor de patrijzen in je jachtveld.  Door de Coronacrisis zijn er echter nog steeds restricties op het beheer van ons jachtveld. Toch is er recent een belangrijke versoepeling in het licht van de bijzondere jacht en de bestrijding. Deze wijziging, die er kwam na veelvuldig overleg van HVV met parlementsleden van de Vlaamse meerderheid, laat ons ook toe om activiteiten van predatorcontrole opnieuw aan te vatten.

In onderstaande mail geven we een overzicht van beheeracties die aan de orde zijn en die we kunnen uitvoeren in deze periode

Habitatverbetering en predatorcontrole in tijden van Corona

–  De groepsaankoop van zaadmengsels kon, na wat overleg- en zoekwerk doorgaan. De mengsels zijn intussen geleverd op de leverpunten, waar ze kunnen worden opgehaald door landbouwers, waarvoor dit telt als een essentiële verplaatsing in deze tijd van Corona. Ook de inzaai van fauna-akkers wordt helaas nog steeds beschouwd als een niet-essentiële verplaatsing en activiteit, tenzij indien uitgevoerd door een landbouwer, die telt als professioneel in dit kader. Zaai niet in als er nog geen regen is gevallen/geen regen meer wordt voorspeld.

– Goede fauna-akkers  moeten:

  • In de zomer insectenrijk kuikenhabitat vormen. Insecten vormen het stapelvoedsel van de patrijzenkuikens. Als de patrijzenkuikens dicht bij de broedplek veel insectenrijk habitat aanwezig hebben, verhoogt dit hun kansen op overleving.
  • Dekking bieden gedurende het hele jaar en een veilige plek om te broeden.
  • Wintervoedsel (vooral zaden) voorzien

Om al deze functies te vervullen werk je best met een combinatie van een stuk nieuw ingezaaid fauna-mengsel en een stuk faunamengsel dat je een tweede jaar op het veld laat staan (en dus niet opnieuw inzaait dit jaar). Dit kan je doen als je een voldoende groot perceel hebt en als het mengsel van vorig jaar nog voldoende dekking biedt. Probeer de overjaarse stukken fauna-akker te laten liggen in stroken van minimaal 15 m (beter 20 m) breed. In dat geval zijn patrijzen en fazanten die zouden gaan broeden in dit perceel minder vlot te vinden voor predatoren.

Zaai de mengsels niet te dicht in! Bij te dichte inzaai gaan één of enkele soorten het mengsel domineren, is de begroeiing te dicht om aantrekkelijk te zijn voor wildsoorten en gaat ze in de winter sneller platliggen na sneeuwval. Zaai dus maximaal in aan de geadviseerde zaaidichtheid. Voor de mengsels uit de groepsaankoop Zot van pAtrijs: PARTRIDGE-mengsel : max. 7 kg/ha – Wildmengsel Hubertus: max. 25 kg/ha (wordt geadviseerd door de zaadfirma – zaai zeker niet dichter, je kan eventueel experimenteren met iets lagere zaaidichtheden van vb. 15 kg/ha).

  • Tips voor de inzaai en het beheer van de faunamengsels uit de groepsaankoop Vlaams patrijzenproject vind je hier.
  • Tips rond locatie, grootte, beheer, … om fauna-akkers nog meer te laten renderen vind je hier.

– In het voorjaar en de vroege zomer zijn  patrijzenpopulaties gevoelig voor predatie. Factoren zoals de predatie van de broedende hen (waarbij het legsel ook verloren gaat), predatie van de eieren en van de kuikens kunnen een invloed hebben op de populatie-evolutie. Daarom is het van belang om in deze periode:

  • In te zetten op predatorcontrole van kraaiachtigen. Tips om de bestrijding uit te voeren met Larsen-kooien vind je hier. Larsen-kooien zijn uitstekend geschikt ikv. de predatorcontrole op kraaien en eksters omdat ze goed werken om territoriale kraaien- en eksterparen weg te vangen. Vooral deze territoriale exemplaren zijn verantwoordelijk voor de predatie.
  • De bijzondere jacht op vos te melden bij ANB. Dit kan met een template dat HVV in dit kader heeft voorbereid. Indien geen negatief antwoord van ANB, kan de bijzondere jacht aanvatten op 15 mei. Bijzondere jacht is mogelijk in de periode 15 mei tem. 14 oktober. Naast afschot, kan je in deze periode ook legaal kast- en kooivallen (inclusief betonbuisvallen) gebruiken die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Zie deze reportage uit De Vlaamse Jager met tips voor het gebruik van kast- en kooivallen.

Voor de rest is RUST in deze periode van het allergrootste belang. Dit is vaak iets waar we als jagers weinig vat op hebben (recreanten, loslopende honden, landbouwwerkzaamheden, …), en iets dat in deze periode wel eens uit de hand durft te lopen. We kunnen enkel maar aanspreken en sensibiliseren. Met dit bord aan je fauna-akker blijven hopelijk wat extra honden aan de lijn….

Veel succes bij jullie werkzaamheden voor de patrijs in het voorjaar!

Met vriendelijke groeten,

Kathleen Vanhuyse
Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum

Joris
Namens het Dagelijks Bestuur WBEVA

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: