Skip to main content
Nieuws

Feedback voorjaarstelling patrijs standaardprotocol 2021

Auteur: 13 november 2021Geen reacties

Beste leden WBEVA,

Vrijdag ll (12/11/2021) kregen wij (RVB) onderstaande email van ANB in onze mailbox. Via de link kan u een interactieve kaart terugvinden waarbij alle tellingen visueel worden weergegeven.

Geachte,
De patrijs verkeert in Vlaanderen nog steeds in een kwetsbare staat van instandhouding. De Vlaamse overheid vroeg daarom om de voorjaarstellingen van patrijzen uit te voeren met een gestandaardiseerd telprotocol. We kregen daarmee een objectief beeld van de stand van de populatie in uw WBE. Dat was de enige manier om de eventuele toelating tot bejaging van patrijzen in uw WBE zorgvuldig te onderbouwen.
Wij willen u als Vlaamse overheid expliciet bedanken voor de inspanningen die uw WBE geleverd heeft voor het tellen van patrijzen.
Als bijlage vindt u een overzichtsrapport en een kaart terug. Die zijn gebaseerd op de gegevens die door uw WBE aangeleverd werden. Daarnaast vindt u resultaat van de verwerking van de gegevens.
Wij hopen dat deze verwerkte gegevens u een mooi inzicht geven in de toestand van de patrijzenpopulatie in uw WBE en dat ze een stimulans vormen om u verder in te zetten voor deze prachtige akkervogel.
We vragen u om deze informatie te verspreiden binnen de WBE.
Met vriendelijke groeten,
Michiel
Michiel Stas
Natuur en Maatschappij
Beleidsmedewerker jacht & wildbeheer
AGENTSCHAP NATUUR & BOS
Herman Teirlinck, 1000 Brussel

Klik hier voor het overzichtsrapport en kaart

Graag bedanken wij iedereen nogmaals voor het vele werk dat jullie verrichten voor het behoud van deze akkervogel en de vele uren die jullie besteed hebben aan de tellingen.

Waidmannsdank !

Namens de RVB WBEVA

Reageer op dit bericht: