Skip to main content

Bijzondere jacht weldra terug mogelijk (Bron : HVV)

Op vrijdag 9 oktober 2015 heeft de Vlaamse regering de wijzigingen aan het Jachtopeningstijdenbesluit definitief goedgekeurd. Met deze goedkeuring herbevestigt de regering de bijzondere jacht (art. 7). Bij gebrek aan rechtsgrond had de Raad van State op 23 april 2015 op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vzw de bijzondere jacht vernietigd.  Inmiddels heeft het Vlaams Parlement deze rechtsgrond voorzien in artikel 4 van het jachtdecreet zodat de bijzondere jacht buiten de reguliere tijden ter voorkoming van belangrijke schade opnieuw kan plaatsvinden 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad. Verder heeft het Vlaams Parlement de vijfjaarlijkse hernieuwing uit het jachtdecreet geschrapt zodat de regering ook alle verwijzingen naar ‘2013-2018’ uit het jachtopeningstijdenbesluit geschrapt heeft. Wij houden u logischerwijze verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Uw HVV-Team
Hubertus Vereniging Vlaanderen

Tel: 02/242 00 45
www.hvv.be

[templatera id=”1757″][templatera id=”1796″]

Reageer op dit bericht: